25 / 1

مهدی دایلاری اصل

همزمان با عاشورای حسینی مردم روستای لروی شهرستان هوراند نیز همگام با سایر شیعیان جهان به سوگواری و عزاداری برای امام حسین (ع) پرداختند.شرایط بد آب و هوایی، و بارش باران نیز مانع از برگزاری مراسم روز عاشورا در این روستا نشد.روستای لروم با ۷۰ خانوار و ۳۵۰ نفر جمعیت در دهستان دیکله بخش ‌مرکزی هوراند قرار دارد.این روستا دارای سه شهید به نامهای شهیدان نوری، رحیمی و اسدی و سه هیئت با نام های هیئت سینه زنان حضرت ابوالفضل، شاه حسین گویان حضرت ابوالفضل و زنجیرزنان شاه حسین گویان لروم است .

پرواز خارجی