18 / 1

مرتضی رفیع خواه

عشایر ارتفاعات شهرستان تالش مراسم عاشورای حسینی را در ییلاقات این شهرستان برگزار کردند. با توجه به شغل دامداری ییلاق نشینان، و نبود امکانات آنها با بنا کردن مسجدی چادری که در زبان محلی به آن "پارو" گفته میشود، با کمترین امکانات و به ساده ترین شکل ممکن مراسم عزادری حسینی را در دهه محرم برپا نمودند.

پرواز خارجی