دولت چکونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی، کشور را مدیریت کند

احسان خاندوزی تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، از پیشنهادهایی که دولت می‌تواند کسری بودجه را بدون درآمدهای نفتی تامین کند صحبت می‌کند.

پرواز خارجی