ترامپ: آمریکا قول حمایت از عربستان را نمی دهد

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11