59 / 1

بابانژاد-احمدی-نظری-بهاری-رافتی

مراسم رژه نیروهای مسلح استان در نخستین روز هفته دفاع مقدس در خرم آباد،مازندران،قزوین،بندرعباس و همدان

پرواز خارجی