62 / 1

نجف زاده-اسماعیل زاد-شفیعی سورک

مراسم رژه نیروهای مسلح استان در نخستین روز هفته دفاع مقدس درمشهد،ارومیه،یزد

پرواز خارجی