ارتش آمریکا دیگر قدرت اصلی در آسیا به شمار نمی‌رود و موشکهای تولید شده توسط چین که به سرعت درحال افزایش قدرت این کشور است می‌توانند طی چندین ساعت پایگاه‌های آمریکا را نابود کنند. طبق تحقیقات انجام شده توسط این مرکز ارتش چین درحال سبقت گرفتن از آمریکا و متحدانش در حوزه‌های مختلفی است. چین برای پاسخ به تهدید آمریکا مدرن‌سازی توان موشکی خود را سرعت می‌بخشد

کارگزاری فارابی