اجرای طرح کاداستر پایانی بر تخلفات املاک و زمین خواری / معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:اجرای قانون کاداستر از اقدامات مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در صورت اجرای درست آن، جرائم مربوط به املاک و زمین خواری متوقف خواهد شد.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11