33 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

دومین مراسم شبی با نویسنده ( نکوداشت محمدرضا بایرامی ) عصر امروز با حضور اهالی ادب وهنر درتماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.

پرواز خارجی