مروری بر توانایی‌های اشباح ایرانی خلیج فارس

بخش بسیاری از امنیت آب‌های جنوب ایران توسط جنگ افزارهایی تامین می‌شود که ناوهای نظامی خارجی از آن ها به اشباح ایرانی خلیج فارس تعبیر می کنند. مهدی بختیاری کارشناس مسائل دفاعی، مروری بر توانایی‌های ایران در این حوزه نظامی دارد.