روایت سردار قاسم سلیمانی از سه توصیه رهبر انقلاب به سید حسن نصرالله در جنگ ۳۳ روزه

صحبت از حاج رضوان که به میان آمد، آرام‌آرام رنگ صدایش عوض شد. گفت امروز در کشور ما کلمه‌ی سردار و امیر عرف شده است اما حقیقتاً یک سردار به معنای واقعی، شهید عماد مغنیه بود.

گفتگو با سردار سرلشکر سلیمانی

پرواز خارجی