18 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم رونمایی از تابلو نقاشی با موضوع کودکان عاشورایی عصر امروز با نام (رستاخیز زیبایی ) در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد .

پرواز خارجی