برای دیدن این فیلم یک متر به عقب بروید

خاطره‌سازان برنامه کودک دهه ۱۳۶۰ به تسنیم آمدند؛ آن موقع از قاب تلویزیون به ما می‌گفتند «یک متر به عقب بروید»؛ اما خودشان عقب ننشستند و هنوز هم دنبال "برنامه کودک" خوبند.

.

پرواز خارجی