25 / 1

حسین عبدالله اصل

در حالی که در حدود۱۰ روز تا اربعین حسینی با‌قی است هر روز بر تعداد زائران و عاشقان حسینی در مرزهای شلمچه در خوزستان افزوده می‌شود.

واژه های کاربردی مرتبط
پرواز خارجی