34 / 1

مرتضی صالحی

این روزها در آستانه اربعین حسینی شهر مقدس نجف اشرف میزبان زائرین شیعه از سراسر دنیاست.

واژه های کاربردی مرتبط
پرواز خارجی