22 / 1

فرزاد منتی

مردم کرمانشاه طبق سنتی دیرینه اقدام به برپایی موکب هایی برای پذیرایی از زوار حسینی میکنند .

واژه های کاربردی مرتبط
پرواز خارجی