21 / 4

امین آهویی

صبحگاه عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و حجت الاسلام ابوترابی امام جمعه موقت تهران در ستاد فاتب برگزار شد.

کارگزاری فارابی