چند نکته درباره سامانه‌های پدافندی ایران

هنگامی که صحبت از موشک می‌شود ذهن‌ها به سمت موشک های بالستیک و کروز می‌رود در صورتی که یکی از حوزه‌های پر کاربرد موشک ها در حوزه پدافند هوایی است، مهدی بختیاری کارشناس مسائل دفاعی نکاتی درباره سامانه‌های پدافندی ایران ارائه می‌دهد.

پرواز خارجی