38 / 1

فؤاد اشتری

بمناسبت روز جهانی کودک، تعدادی از کوکان استثنایی در محل تمرین تیم ملی بسکتبال با ویلچر حاضر شدند و ساعاتی را با بازیکنان تیم ملی سپری کردند.

واژه های کاربردی مرتبط
پرواز خارجی