27 / 1

مسعود شهرستانی

نخستین جلسه از تمرین تیم فوتبال امید کشورمان با حضور حمید استیلی سرمربی جدید این تیم از ساعت ۱۶ امروز سه شنبه ۱۶ مهر در زمین چمن پژوهشگاه نفت برگزار شد.

پرواز خارجی