38 / 1

مرتضی صالحی

بین الحرمین در آستانه اربعین حسینی پورشورتر از همیشه میزبان عاشقان است.زائران از شهرهای مختلف عراق و مرزهای ایران با پای پیاده راهی کربلا میشوند تا اربعین حسینی را در جوار بارگاه مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) باشند.

واژه های کاربردی مرتبط
پرواز خارجی