یاسین، اولین جت آموزشی رزمی ساخت ایران

هواپیمای «یاسین» اولین جت آموزشی-رزمی ایرانی است که به دست متخصصان صنایع دفاعی در داخل ساخته شده و گام بلندی برای آموزش بهتر خلبانان ارتش به شمار می‌آید.