34 / 1

مرتضی صالحی

در آستانه اربعین حسینی خیل زائران و مشتاقان از سراسر جهان برای زیارت به حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) می‌روند.

پرواز خارجی