27 / 1

امین آهویی

حضور دسته های عزاداری در بین الحرمین در شب اربعین حسینی(ع)، دیدنی است و خیل زائران سیدالشهدا(ع) خود را به این شهر رساندند و به عزاداری پرداختند.

پرواز خارجی