31 / 17

محمدحسین موحدی نژاد

طرح شناسائی و دستگیری دلالان قاچاق دارو صبح امروز در ستاد فاتب با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.

کارگزاری فارابی