23 / 1

میلاد حمادی

روستای سرسبز علوه در ده کیلومتری شهرستان کارون بهار را با سیل آغاز کرد و همه محصولات و زمینهای کشاورزی آن قربانی سیل فروردین ماه شد.اما در اواخر اردیبهشت و در روزهای امیدوار پس از سیل دوباره بوته های چای قرمز کاشته شد تا پاییز از راه برسد و مهرماه شاهد برداشت چای قرمز ارگانیک از زمین های کشاورزی این روستا و رونق مجدد صنعت کشاورزی در آن باشیم.

پرواز خارجی