14 / 1

محمدحسن اصلانی

اجرای سمفونی« آب تشنه» توسط ارکستر ملی ایران به رهبری سهراب کاشف در تالار وحدت برگزار شد.

پرواز خارجی