۱۳ آبان؛ تسخیر لانه جاسوسی و تحقیر استکبار / با گذشت چهار دهه از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تحقیرش در جهان، تحلیل‌های درونی غربگرایان و افراد مذبذب پشیمان، ذره‌ایی نخواهد توانست واقعیت‌های این حادثه را محو، انکار و تحریف کند.

کارگزاری فارابی