22 / 1

محمدحسن ظریف منش

مراسم زنگ ملی مبارزه با استکبار جهانی با صبح امروز دوشنبه با حضور حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش در مدرسه دخترانه علی اکبر داور برگزار شد.

پرواز خارجی