انفصال ۵ قاضی در ۱۵ روز/ با قاضی فاسد برخورد خواهیم کرد / دادستان کل کشور با اشاره به اینکه به پرونده تخلفات ۵ تا ۶ قاضی ظرف ۱۵ روز گذشته رسیدگی شده و این افراد از دستگاه قضایی منفصل شده‌اند گفت: با صدای بلند اعلام می‌کنیم که با قاضی فاسد برخورد خواهیم کرد.

پرواز خارجی