چرا سازمان ملل منفعل شده است؟

مراد عنادی تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره علل انفعال سازمان ملل و نقش کشورهای دارنده حق وتو در مسئولیت‌ناپذیری سازمان ملل با تسنیم به گفتگو پرداخت.

پرواز خارجی