31 / 1

محمدحسن اصلانی

پنجمین همایش زنده باد مرگ بر آمریکا با سخنرانی سردار محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی حضرت بقیه الله اعظم و میزگرد ضد امپریالیستی؛با حضور سفرای کشورهای عضو اتحادیه‌ی آلبا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سالن شیخ انصاری برگزار شد.

پرواز خارجی