21 / 1

فؤاد اشتری

چهارمین دوره مسابقات شطرنج جام پایتخت در محل فدراسیون شطرنج تهران برگزار شد.

پرواز خارجی