18 / 1

محسن عسگری

"روستای نومل" در فاصله ۱۵ کیلومتری شرق گرگان واقع در مرکز استان گلستان است که اکثر اقوام این روستا سیستانی و یا مهاجر هستند. در این روستا کوره های زیادی برای تولید انواع آجر وجود دارد اما چیزی که بیشتر در این میان به چشم میخورد، همکاری کودکان در کارگاه های آجر پزی است که همه روزه به جزء ایام فصل سرما به خانواده خود برای امرار و معاش کمک میکنند.

پرواز خارجی