26 / 1

مهدی دایلاری اصل

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس ۲۰۱۹) در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز پس از ۵ روز برگزاری به کار خود پایان داد.