18 / 1

عبدالرحمن رافتی

نمایش افسانه ماردوش به کارگردانی محمد جهانپا از مشهد در بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به اجرا درآمد.