13 / 1

بهرام آدشیرین پور

با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ،« حجت الاسلام قاسم جعفرزاده» به عنوان مدیر کل جدید تبلیغات اسلامی استان اردبیل معرفی و از زحمات مدیرکل سابق «حجت الاسلام مهدی ستوده» تقدیر شد.