31 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

افتتاح پیست اسکی توچال با حضور رضاصالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و ملی پوشان برگزار شد.

پرواز خارجی