47 / 1

محمد ملکی،حسن ظریف منش

از ساعات نخست صبح امروز شنبه ۲۵ آبان در بسیاری از مناطق، تهران شاهد بارش برف نیمه‌سنگین بوده ست.

پرواز خارجی