خاطرات دریابانان ایرانی از درگیری با دزدان دریایی

پرسنل نیروی دریایی ارتش از سالهای خدمت روی عرشه و درگیری با دزدان دریایی و حضور در آب های بین‌المللی می‌گویند.

‌تصویربرداران: امیرحسین قلیزاده ، یوسف بیابانی
صدابردار: حمیدرضا مجیدی
اجرا و تدوین: علیرضا کارگذار

کارگزاری فارابی