پایانی بر پول سالاری به جای مردم سالاری در انتخابات

علی بهادری کارشناس مسائل حقوقی مطلبی را در مورد جایگزینی مردم سالاری به جای پول سالاری در انتخابات بیان می‌کند.

کارگزاری فارابی