27 / 1

میلاد حمادی

تیم پزشکی سپاه ولی عصر (عج) خوزستان برای درمان روستاییان و نیازمندان به مناطق محروم رامشیر اعزام شدند.

پرواز خارجی