17 / 1

محمدحسن ظریف منش

نشست ویژه بررسی کتاب " شاهین بر آفتاب" ،سرگذشت نامه آموزگار بسیجی شهید غلامعلی پیچک با حضور نویسنده کتاب و خانواده شهید و همرزمان شهید در باشگاه پویا خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

کارگزاری فارابی