جرئیات بودجه ۹۹| افزایش بودجه ارتش و سپاه/ کاهش ۵۰ درصدی بودجه تقویت بنیه دفاعی

جرئیات بودجه 99| افزایش بودجه ارتش و سپاه/ کاهش 50 درصدی بودجه تقویت بنیه دفاعی

بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد بودجه ارتش، سپاه و ناجا نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است اما بودجه تقویت بنیه دفاعی کشور با کاهش چشمگیر روبرو است.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.

طبق قانون، نمایندگان مجلس 30 روز فرصت دارند تا با تشکیل کمیسیون تلفیق، لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کرده و پس از بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کنند. لایحه بودجه سال 99 پس از تصویب در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و پس از تصویب شورای نگهبان، قانون بودجه توسط رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور نیز پس از دریافت قانون بودجه، آن را برای اجرا به دستگاه‌هایی اجرایی کشور ابلاغ می‌کند.

اما بررسی بخش دفاعی لایحه بودجه 99، نشان می‌دهد که اتفاق مهمی در حوزه تخصیص بودجه دفاعی رخ داده است.

بر این اساس در بودجه فصل امور دفاعی و امنیتی بودجه از 70 هزار و 952 میلیارد تومان در سال 1398 به 69 هزار و 596 میلیارد تومان در سال 99 کاهش پیدا کرده است.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
همچنین بودجه تقویت بنیه دفاعی کشور در ردیف بودجه و اعتبارات هزینه‌ای  دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از 2 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 98 به هزار میلیارد تومان و در بودجه ستاد کل نیروهای مسلح هم از 2 هزار و 400 میلیارد تومان در سال 98 به هزار میلیارد تومان در سال 99 کاهش یافته است. این بدان معنا است که بودجه تقویت بنیه دفاعی کشور در سال 99 با کاهش حدود 50 درصدی روبرو خواهد بود.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه تقویت بنیه دفاعی در وزارت دفاع
بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه تقویت بنیه دفاعی در ستادکل
بودجه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی از 15 هزار میلیارد تومان مصوب سال 1398 به 18 هزار و 315 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از 10 هزار و 24 میلیارد در سال 98 به 11 هزار و 978میلیارد تومان در سال 99 افزایش پیدا کرده است.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه ارتش جمهوری اسلامی
بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از 11 هزار و 521 میلیارد تومان در سال 98 به 17 هزار و 444 میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه نیروی انتطامی
اما بودجه سازمان بسیج از هزار و746 میلیارد تومان در سال 1398 به 923 میلیارد در سال 1399 کاهش یافته است.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه سازمان بسیج
بودجه وزارت دفاع در بخش دستگاه‌های سیاست گذار از 38 هزار میلیارد به 41 هزار و 575 میلیارد تومان افزایش یافته و در همین حوزه نیز بودجه ستاد کل نیروهای مسلح از 56 هزار و 964 میلیارد به 56هزار و 840 میلیارد کاهش یافته است.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه ستاد کل نیروهای مسلح
اما بودجه وزارت دفاع و ستادکل در بخش اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به ترتیب از هزار و 700 میلیارد در سال 98 به 2 هزار و 500 میلیارد در سال 99 و از 238 میلیارد به 246 میلیارد تومان در سال 99 افزایش یافته  است.

بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,
بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بودجه 99 , آجا | ارتش | ارتش جمهوری اسلامی ایران , سپاه پاسداران | سپاه , اخبار نظامی | اخبار دفاعی , وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , پلیس | ناجا | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ,

بودجه ستاد کل نیروهای مسلح

هر چند در لایحه بودجه سال 99 بودجه ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در سال 99 با افزایش همراه بوده است اما بودجه تقویت بنیه دفاعی کشور با کاهش چشمگیری همراه است که با توجه به شرایط منطقه و هزینه کرد هنگفت برخی کشورها در حوزه دفاعی نیازمند افزایش بودجه دفاعی در این حوزه هستیم.

حال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی و تصویب لایحه بوجه سال 99 چه اقدامی برای افزایش بودجه بنیه  دفاعی کشور انجام می‌دهند.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
فلای تو دی
همراه اول
میهن
طبیعت
مادیران
triboon