27 / 1

رضا عادلی

دربی تیم های فوتبال ماشین سازی و تراکتور تبریز با پیروزی دو بر صفر تیم ماشین سازی، در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز خاتمه یافت.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11