حقیقی ترین روایت از زندگی شهید سلیمانی

تظلم خواهی و فریادرسی مظلومان سرتاسر عالم از سوریه و عراق گرفته تا یمن و فلسطین حقیقی ترین روایت از زندگی پر از مجاهدت سپهبد شهید قاسم سلیمانی است.

مالک اشتر ایران