اهتزاز پرچم یالثارات الحسین(ع) بر گنبد مسجد جمکران بعد از شهادت سپهبد سلیمانی

بعد از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی پرچم یالثارات الحسین(ع) بر فراز گنبد مسجد مقدس جمکران به اهتزاز درآمد.

 .