19 / 1

حسین ظهروند

دسته عزاداری به مناسبت شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید هادی طارمی از میدان شهدای شاد آباد به سمت گلزار شهدای یافت آباد برگزار شد.