25 / 1

محمد رفیعی موحد

جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت معصومه(س) در منزل شهید سپهبد سلیمانی و دفتر کار شهید ابومهدی المهندس حضور یافتند .