30 / 1

سیدمحمود حسینی

مراسم میثاق جامعه ورزش با سپهبد شهید قاسم سلیمانی صبح امروز یکشنبه ۱۵ دی ۹۸ در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.